Financiën

We weten ondertussen allemaal dat de wereld snel verandert. Heel snel. Verwachtingen komen nagenoeg nooit uit en bijsturen is belangrijker dan ooit. Anticiperen met een mooi woord. Als je wilt anticiperen, dan moet je enerzijds weten waarop. Maar anderzijds moet je wel jouw basis weten. Inzicht in jouw financiële situatie is dus cruciaal. Vanuit daar kunnen we allerlei scenario’s met elkaar maken. Ook jouw stakeholders zien dit graag. Wij ondersteunen hier graag bij. Wij maken eigenlijk onderscheid in twee onderdelen, namelijk structurele financiële dienstverlening en projectmatige dienstverlening.

De structurele dienstverlening heeft voornamelijk betrekking op “de basis op orde”. Dit houdt in: een goede financiële administratie, duidelijke managementrapportages en structureel met elkaar in gesprek hierover. Door onze focus op de tuinbouw en bediening van een aantal collectieven, kunnen wij daarnaast goed vergelijken. Denk maar aan producties, energieverbruik, arbeidsprestaties en overige bedrijfskosten. Door samen hiernaar te kijken, kunnen we van elkaar leren en worden we uiteindelijk beter. Wij faciliteren hierbij niet alleen de data, ook de begeleiding van deze overleggen doen we.

Projectmatig ondersteunen wij ondernemers bij investerings- en financieringstrajecten. Met onze bancaire achtergrond weten wij als geen ander wat financiers vandaag de dag vragen. Wij zijn graag betrokken vanaf het begin. Wij hebben veel ervaring met nieuwbouwprojecten, fusies, overnames en bedrijfsoverdrachten. Dus ook in een voortraject kunnen we waarde toevoegen als sparringspartner. Vervolgens kunnen wij het ondernemingsplan opstellen en bespreken met financiële partners, zoals financiële instellingen, leasemaatschappijen en andere vermogensverschaffers.

Wat zijn jouw financiële mogelijkheden?

Actuele inzage in financiële positie

Advisering bij investeringen en financieringen

Vergelijking met collega’s

Onze dienstverlening

Management informatie systeem

 • Management informatie systeem voor periodieke individuele bedrijfsprestaties op verschillende gebieden als productie, arbeid en energie
 • Management informatie systeem voor periodieke bedrijfsvergelijkingen binnen een vereniging/groepsverband op bovengenoemde gebieden

Begroting / periodieke begeleiding

 • Jaar- en maandbegroting opmaken voor individuele bedrijven
 • Maandelijkse validatie op basis van gerealiseerde cijfers en bijwerken van het verwachte jaarresultaat
 • Advisering op basis van een verschillenanalyse - realisatie t.o.v. begroting
 • Presenteren begroting en/of realisatie aan vermogensverschaffers

Ondernemings- en investeringsplannen

 • Opstellen ondernemings- en investeringsplan
 • Waardebepaling onderneming aan de hand van kasstromen
 • Advisering bij fusie- en overnametrajecten

Overige zaken

 • Analyseren van bedrijfsprocessen ter verbetering van de efficiëntie
 • Bepalen van KPI's en deze koppelen aan prestatieplan medewerkers

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Neem gerust contact op met Sjors van der Helm.