Financiën

We weten ondertussen allemaal dat de wereld snel verandert. Heel snel. Verwachtingen komen nagenoeg nooit uit en bijsturen is belangrijker dan ooit. Anticiperen op veranderingen en niet de basis uit het oog verliezen is de kunst. Inzicht in jouw financiële situatie is daarbij cruciaal. Wij ondersteunen hier graag bij, door het inzetten van financieel advies en uitvoeren van controlewerkzaamheden.

Wij maken daarbij onderscheid in drie diensten, namelijk structureel financieel advies en controlewerkzaamheden, KPI vergelijkingen in groepsverband en projectmatige financiële dienstverlening.

De structurele dienstverlening heeft betrekking op “de basis op orde” brengen. Dit houdt in: verbeteren van administratieve controle en -processen, het voeren van een goede financiële administratie, periodiek duidelijke managementrapportages en structureel overleg op directie of locatieniveau, alsmede structureel overleg met andere stakeholders.

Door onze focus op de tuinbouw en bediening van meerdere telerscollectieven, kunnen wij daarnaast vergelijkingsmodellen opzetten tussen telers, onder het mom van: “kennis delen, samen groeien”. Denk daarbij aan productie- en omzetontwikkeling, energieverbruik, arbeidsprestaties en overige bedrijfskosten. Wij faciliteren hierbij niet alleen de dataverzameling en datapresentatie, maar ook de begeleiding van deze overleggen om zo het maximale uit elkaar te halen.

Tot slot kun je bij ons terecht voor projectmatig financiële ondersteuning, bijvoorbeeld investerings- en financieringstrajecten, maar ook hebben we ervaring met fusies, overnamen en bedrijfs-overdracht. Met onze bancaire achtergrond weten wij als geen ander wat financiers vandaag de dag vragen, waardoor we een gedegen onderbouwd ondernemingsplan op kunnen te stellen en gefinancierd krijgen bij banken, leasemaatschappijen en andere vermogensverschaffers. Wij zijn uiteraard graag betrokken vanaf het begin. Dus ook in een voortraject kunnen we waarde toevoegen als sparringspartner. Graag gaan we dan ook vrijblijvend in gesprek en inventariseren we de mogelijkheden!

Heb jij behoefte aan financieel advies?

Actuele inzage in financiële positie

Advisering bij investeringen en financieringen

Vergelijking met collega’s

Onze dienstverlening

Management informatie systeem

 • Management informatie systeem voor periodieke individuele bedrijfsprestaties op verschillende gebieden als productie, arbeid en energie
 • Management informatie systeem voor periodieke bedrijfsvergelijkingen binnen een vereniging/groepsverband op bovengenoemde gebieden

Begroting / periodieke begeleiding

 • Jaar- en maandbegroting opmaken voor individuele bedrijven
 • Maandelijkse validatie op basis van gerealiseerde cijfers en bijwerken van het verwachte jaarresultaat
 • Advisering op basis van een verschillenanalyse - realisatie t.o.v. begroting
 • Presenteren begroting en/of realisatie aan vermogensverschaffers

Ondernemings- en investeringsplannen

 • Opstellen ondernemings- en investeringsplan
 • Waardebepaling onderneming aan de hand van kasstromen
 • Advisering bij fusie- en overnametrajecten

Overige zaken

 • Analyseren van bedrijfsprocessen ter verbetering van de efficiëntie
 • Bepalen van KPI's en deze koppelen aan prestatieplan medewerkers
 • Opzetten controlebestanden en ondersteunen administratie

Ben jij geïnteresseerd in financieel advies?

Neem gerust contact op met Sjors van der Helm.