Technische dienst

Goed onderhoud is een vereiste voor het langdurig gebruikmaken van glasopstanden en installaties. Tegenwoordig is niet alleen de onderneming gebaat bij het gedegen nalopen van de bedrijfsmiddelen, maar ook de verzekeraar stelt steeds hogere eisen aan de staat van onderhoud van de onderneming. Hier helpt onze technische dienst jouw organisatie bij. 

bQurius verzorgt voor glastuinbouwondernemers het planmatig nalopen van bedrijfsmiddelen, reparaties aan kastechniek en de bouw van benodigde installaties mocht een geschikt alternatief niet te koop zijn. Daarnaast begeleiden we het traject rond uitbesteden van aanpassingsinvesteringen voor de onderneming. Het doel is om storingen te voorkomen en om langdurig gebruik te kunnen maken van kasinstallaties. Vaak werken we op aanvraag technische verbeteringen uit voor installaties, inventaris of teeltmaterialen met als doel om de beste oplossingen te vinden voor deze uitdaging. Hierbij werken we samen met andere technische installatiebureaus, maar werken we zelf ook een oplossing uit.

Van reparatie aan de kas tot het verhelpen van storingen en zoeken naar optimalisatie.

Preventief onderhoud

Technische optimalisatie

Verhelpen van storingen

Onze dienstverlening

Onderhoud

  • Service en onderhoud van machines en installaties
  • Oplossen storingen aan installaties
  • (Spoed-)reparaties van machines en installaties

Keuring technische installaties

  • Elektrokeuring installaties en machines
  • Advies voor herstel
  • Herstel van afgekeurde items

Inkoop & planning

  • Ondersteuning monteurs bij uitvoeren herstelwerkzaamheden
  • Planning van monteurs op basis van werkvoorraad en prioriteit
  • Inkoop van technische materialen benodigd bij herstelwerkzaamheden

Ben jij geïnteresseerd in onze technische dienst?

Neem gerust contact op met Nick van Balen.