Financiering van de toekomst

Financiën

Gepubliceerd: 03 - 06 - 2022

Financiering van de toekomst

In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990! Dit betekent dat ook de CO2-uitstoot van de tuinbouw teruggedrongen moet worden. Niet alleen de wet- en regelgeving vanuit EU gaat jouw onderneming steeds strenger beoordelen op duurzaamheid, maar ook de Nederlandse banken. Naast duurzaamheid heeft Basel IV ook invloed op jou financierbaarheid. Nederlandse banken moeten met Basel IV vanaf 2027 extra kapitaal gaan aanhouden en verder werken aan het verstevigen van hun kapitalisering. In deze bQuote dus aandacht voor deze maatregelen en wat dit betekent voor jouw bedrijf. 

Basel IV
Op 7 december 2017 heeft het Basel Committee de finale Basel III standaarden aangekondigd ook wel bekend als Basel IV. Daarmee zijn de Basel akkoorden een internationale toezichtraamwerk geworden dat bestaat uit een pakket aan maatregelen, genomen na de kredietcrisis in 2008 ter versterking van de kapitaalbuffers van banken. Tussen 2013 en 2019 is het eerste deel van het raamwerk geïmplementeerd en in 2027 dient Basel IV volledig geïmplementeerd te zijn.

De Basel IV voorstellen
Nu zal je vast denken, Basel IV, wat betekent dit voor mijn onderneming? Nou, de nieuwe internationale kapitaaleisen van Basel IV houden samengevat in dat banken nadrukkelijker naar de rentabiliteit van jouw bedrijf in relatie tot de bancaire schuld kijken. Waar Basel III zich richtte op zekerheden zoals onderpand, richt Basel IV zich meer op de kasstroom van de onderneming.

Banken zijn verplicht een kredietrating bij elke financieringsaanvraag te doen. Dit betekent concreet: dat ze het risico inschatten dat de bank loopt om zijn uitgeleende geld te verliezen. Aan de hand van deze risicobeoordeling dient de bank middelen te reserveren op de eigen balans ter dekking van dit risico, dit heet risico gewogen activa.

Door Basel IV moeten banken meer risico gewogen activa aanhouden voor laag risicoproducten. Daarom gaan de banken dus meer kijken naar de rentabiliteit van de onderneming. Kengetallen als de debt service coverage ratio en debt/EBITDA zullen steeds belangrijker worden bij de beoordeling van de financieringingsaanvraag. Het is dus zaak te zorgen dat jouw onderneming een goede en stabiele kasstroom heeft en je deels met eigen middelen investeert.

Hieronder staan een aantal tips die je kunt toepassen om een stabiele(re) kasstroom te krijgen:

  • Spreid kosten die meerdere jaren beslaan uit over deze jaren;
  • Vorm voorzieningen op de balans voor toekomstige uitgaven;
  • Vermijdt fiscaal sturen in de jaarrekening of presenteer commerciële cijfers.

Duurzaamheid
Naast Basel IV vormen ook de duurzaamheidseisen vanuit de banken een risico voor de financiering van de tuinbouw. Zoals in de intro genoemd, moet ook de tuinbouw aan de CO2-uitstoot maatregelen voldoen in 2030 en die moet met 55 procent omlaag t.o.v. het niveau in 1990. Mede hierdoor en omdat de banken een rol willen spelen in de verduurzaming van de sector, gaan ze strenger beoordelen op de duurzaamheid van jouw onderneming.

Bij de beoordeling van duurzaamheid in de agrarische sector wordt niet alleen naar energieverbruik gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar voedselverspilling, middelengebruik en arbeidsomstandigheden. Je ranking in deze matrix bepaalt uiteindelijk of je financierbaar bent nu en in de toekomst. Daarbij wordt het duurzaamheidsbeleid van de banken elk jaar aangescherpt, waardoor je als onderneming gedwongen wordt bij te blijven. Het is dus van wezenlijk belang om te (blijven) investeren in verduurzaming en wanneer je dit doet ook het verhaal hierbij te vertellen aan je financier, zodat zij je ranking hierop kunnen aanpassen.

Conclusie
Banken kijken door Basel IV steeds meer naar de rentabiliteit van jouw onderneming. Het is dus zaak te zorgen dat jouw bedrijf een goede en stabiele kasstroom heeft en je deels met eigen middelen door investeert. Daarnaast worden de duurzaamheideisen een bestaansvoorwaarden. Als jouw bedrijf niet verduurzaamd, betekent dit dat jouw bedrijf niet financierbaar is in de toekomst. Het is dus zaak om goed te kijken welke stappen jouw bedrijf moet nemen om dit te bereiken. We hopen dat we je bewust hebben kunnen maken hoe de toekomst er qua financiering uitziet. Mocht je er voor jouw bedrijf niet uit komen: Wij denken graag met je mee!

 

Deel deze pagina op social media

Contact opnemen over dit onderwerp?

Ilse Vreugdenhil

Financiën

ilse.vreugdenhil@bqurius.nl