Financiën

De wereld van morgen, of van volgende maand is nooit exact gelijk aan de verwachtingen die je erbij had. Om goed financieel management te voeren binnen een tuinbouwbedrijf moet er inzicht zijn in de financiën. Zeker wanneer zaken anders lopen dan verwacht.

Niet alleen als glastuinbouw ondernemer profiteert u van dit inzicht, maar u bent ook in staat om partijen die financieel betrokken zijn bij uw kwekerij accuraat te informeren. Dit zorgt voor vertrouwen over en weer.

bQurius is ontstaan uit een vraag naar managementinformatie op wekelijkse basis beschikbaar voor ondernemers binnen Prominent. Sindsdien biedt bQurius deze dienst ook aan andere telersverenigingen- en collectieven van telers aan, waarbij het periodiek vergelijken van bijvoorbeeld producties, arbeidsprestaties, energieverbruik en overige bedrijfskosten leidt tot nieuwe inzichten en tot een efficiëntere bedrijfsvoering op het tuinbouwbedrijf.

Tevens verzorgt bQurius de administratie op diverse bedrijven en houden wij diverse kwaliteitszorg- en voedselveiligheidssystemen bij. Met een team van 10 administratief medewerkers streeft bQurius dagelijks naar het samenstellen van accuraat cijfermateriaal en sluitende registraties.

Daarnaast maken we jaarlijks de begroting voor uw glastuinbouw bedrijf en volgen we deze maandelijks aan de hand van de gerealiseerde cijfers. Deze forecast en de verschillenanalyse biedt inzicht in het verwachte resultaat en de afwijkingen en geeft de tuinder maandelijks een stuurmiddel in handen en een rapportage om te delen met b.v. de bank.

bQurius maakt tevens een ondernemingsplan voor uw glastuinbouwondernemingen, wanneer er investeringsplannen zijn of een bedrijfsovername of –fusie speelt. Ook is bQurius een sparringpartner voor het kader binnen uw onderneming en kan het tuinders ondersteunen bij gesprekken met partijen die financieel betrokken zijn bij het bedrijf; zoals financiële instellingen, leasemaatschappijen en andere vermogensverschaffers.

Tot slot is bQurius in staat verschillende bedrijfsprocessen te analyseren, deze meetbaar te maken en hier prestatieafspraken aan te koppelen. Hiermee kunnen prestatieafspraken gemaakt worden met het middenkader of productiemedewerkers.

Dienstverlening

Management informatie systeem

 • Management informatie systeem voor periodieke individuele bedrijfsprestaties op verschillende gebieden als productie, arbeid en energie
 • Management informatie systeem voor periodieke bedrijfsvergelijkingen binnen een vereniging/groepsverband op bovengenoemde gebieden

Begroting / maandelijkse validatie

 • Jaar- en maand begroting opmaken
 • Maandelijkse validatie op basis van gerealiseerde cijfers en bijwerken van het verwachte jaarresultaat
 • Advisering op basis van een verschillenanalyse - realisatie t.o.v. begroting
 • Presenteren begroting en/of realisatie aan vermogensverschaffers

Ondernemings- en investeringsplannen

 • Opstellen ondernemings- en investeringsplan
 • Waardebepaling onderneming aan de hand van kasstromen
 • Advisering bij fusie- en overnametrajecten

Overige zaken

 • Analyseren van bedrijfsprocessen omwille van efficiëntieverbetering
 • Bepalen van KPI's en deze koppelen aan prestatieplan medewerkers

Solliciteren

Open sollicitaties

Zie jij een baan in de glastuinbouw ook als een carrière met uitdaging, maar is er op dit moment geen vacature? Ook als je niet direct een vacature ziet die bij je past kun je bij ons solliciteren, door middel van een open sollicitatie.

We bewaren je CV en je hoort van ons zodra er een vacature vrijkomt, waarvan we denken dat die voor jou wel eens heel interessant zou kunnen zijn.