Energie

Waar glastuinbouwbedrijven hun handen vol hebben aan de teelt en het vermarkten van hun product, schiet het energiemanagement daar nog weleens bij in. Daar heeft bQurius dé oplossing voor: totale ontzorging van het energiemanagement bij glastuinbouwbedrijven.

Met een gevarieerd team volgen wij de energiemarkt 7 dagen per week om op de termijn- en ook op de dagmarkt goed in te kunnen spelen. bQurius is in staat om op gedetailleerde wijze alle energie technische aspecten van het bedrijf in kaart te brengen en op basis daarvan een strategie te bepalen voor de korte- en lange termijn. Bedrijfsspecifiek handelen wij telkens weer met de uiteindelijke gedachte om de energiekosten zo laag mogelijk te houden, terwijl de teler zijn gang kan gaan in de kas.

Ook duurzame energie is een hot item en daar begeleiden wij de bedrijven uit de glastuinbouw waar nodig in. Geothermie, biomassaketels, windmolens, zonnepanelen of toch gewoon een wkk? bQurius zoekt uit wat het beste bij uw bedrijfsvoering past.

Naast de totale ontzorging op het gebied van energie biedt bQurius ook inzicht in bedrijfsprestaties. Middels het verzamelen van bepalende gegevens vanuit uw bedrijf, denk aan energiecijfers, maar ook aan arbeids- en productiecijfers, weet bQurius uw bedrijfsprestaties in overzichtelijke rapportages naast elkaar te zetten. Veelal kunt u dit met uw collega’s samen inrichten om hier vergelijkend aan het werk te gaan om van elkaar te leren en waar nodig veranderingen door te voeren in uw bedrijfsvoering. Embrace change!

Dienstverlening

Strategisch energiemanagement

 • Gedetailleerde energiebegroting met draaiplan voor energie producerende installaties
 • Vergelijking van behaalde resultaten t.o.v. de begroting
 • Dagelijkse analyse van de ontwikkelingen op de energiemarkt
 • Interactieve APX-onbalans analyse systematiek

Operationeel energiemanagement

 • Dagelijkse, kostprijs gerichte, aansturing van de energie producerende installaties
 • Dagelijks inbieden van APX uren in het portaal van de energieleverancier
 • Dagelijkse terugkoppeling van de strategie voor morgen

Overige zaken

 • Factuurcontrole voor gasafname, elektra in- en verkoop, diensten- en transportkosten
 • Opstellen investeringsbegroting en bepalen terugverdientijd van alternatieve verwarmingsbronnen ter vervanging van ketel of WKK
 • Rendementberekeningen WKK installatie
 • Onderhoudsplanning WKK installatie

Solliciteren

Zie jij een baan in de glastuinbouw ook als een carrière met uitdaging, maar is er op dit moment geen vacature? Ook als je niet direct een vacature ziet die bij je past kun je bij ons solliciteren, door middel van een open sollicitatie.

We bewaren je CV en je hoort van ons zodra er een vacature vrijkomt, waarvan we denken dat die voor jou wel eens heel interessant zou kunnen zijn.