Madrid, 5 december 2017

Geachte mevrouw Carola Schouten, Beste minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Na maanden van onderhandelen is het dan eindelijk een feit,
Sint mocht weer eens op bezoek bij een nieuwe landbouwminister, echter na al die jaren wachten, was hij het adres even kwijt.
7 jaar geen Minister voor Landbouw, daar lag een uitdaging voor de Sint,
Dus stuurde hij zijn Pieten erop uit, om uit te vinden waar deze nieuwe deerne op Landbouw zich bevindt.

Een klein vlug Pietje spotte u, aan het Bezuidenhout in het deftige Den Haag,
Is dat niet wat te keurig voor een minister voor boeren en tuinders, was zijn vraag.
De Sint stelde deze Piet echter snel gerust,
De agrarische sector ligt u namelijk aan het hart en de keuze voor deze job was dan ook heel bewust.
Het enige probleem was dat uw voorganger er wel heel vlug tussenuit gepiept was,
Wat voor u restte was een aantal netelige dossiers in zijn aktetas.
Zonder goede overdracht is elk begin moeilijk en dus volgt hier Sints goede raad,
Na het lezen van dit gedicht weet u precies hoe de sector er echt voor staat.

De eerste uitdaging is verbetering van het imago van deze prachtige bedrijfstak,
Want dat is toch echt waar het de laatste jaren aan ontbrak.
Wij willen graag laten zien hoe goed we zorgen voor mens, dier en natuur,
Maar wisselend beleid en verschillen tussen landen, maken ons soms zwaar overstuur.
Natuurlijk investeren we graag in de verduurzaming van onze productie,
Maar concurrentie op kostprijs is hierin nog wel een forse obstructie.
Wij omarmen graag de strengste regels, als deze dan ook maar Europees gedragen zijn,
En dat controle en handhaving gelijk is, van Madrid tot Berlijn.

Waar de Sint vervolgens ook over struikelde is het dossier GMO,
Want deze subsidie uit Brussel kreeg de sector uiteindelijk niet zomaar cadeau.
De goedheiligman snapt dat er regels zijn waaraan de sector zich moet houden,
En dat we dit geld in marktontwikkeling en imago verbetering moeten stoppen, in plaats van de verpakkingshallen die we er mee bouwden.

Toch is het gek dat het Productschap dit soort investeringen goedkeurt, terwijl Brussel nog mag terugkomen op dit besluit;
Deze mate van onzekerheid is wat binnen de sector op weerstand stuit.
En is het niet wat krom dat je als boer of tuinder vanwege GMO je eigen product niet mag verkopen;
Er is geen andere bedrijfstak die zijn product zomaar meegeeft aan een verkoper, zonder idee van een prijs voor zijn product, dat is echt achterhaald en ietwat bezopen.
Nu betalen we als BV Nederland nog steeds mee aan deze Brusselse landbouw pot;
Maar maken er geen gebruik van en dat lijkt de Sint ook wat zot.
Dus hophop met een goed verhaal naar Brussel en u overtuigt ze met gemak;
De stemmen van Nederland en Spanje, heeft u namelijk alvast in uw zak.

Een speerpunt van uw kabinet is duurzaamheid en energietransitie,
En natuurlijk delen wij als sector ook al enige tijd die ambitie.
Niet voor niets is de glastuinbouw de enige sector die de doelen voor 2020 met gemak gaat halen,
Maar van een verdere aanscherping zouden we op korte termijn wel balen.
Zouden er alternatieven zijn die onze kostprijs geen geweld aan doen, dan zouden we die inpassen,
Maar zonder goed alternatief voor aardgas, wil er niet veel groeien in onze kassen.
Op dit moment zetten we aardgas met een WKK uiterst efficiënt om in warmte, elektra en CO2,
Dus slechts restwarmte vanuit de haven of aardwarmteput, daar redden we het niet mee.
Als industriële CO2 nu eens aan de tuinbouw wordt geleverd i.p.v. in de bodem wordt opgeslagen,
Dan groeit ons gewas top en leveren we direct onze klimaatbijdrage.
Misschien is een belletje van u aan deze multinationals wel genoeg voor verandering op dit vlak,
En halen we de klimaatdoelen van 2050 ook op korte termijn met gemak.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de aanstaande waterzuiveringplicht,
Sint ziet dat de tuinders zich snel aanpassen en een lozingsvrije sector is dan ook echt in zicht.
Het valt alleen moeilijk uit te leggen aan het grote publiek,
Dat b.v. een hoge uitstoot van Teflon uit de naburige fabriek nog steeds kan zorgen voor paniek.
Ook staat vast dat de hoeveelheid medicijnen in het oppervlaktewater een groter probleem is dan meststoffen of chemie,
Zou er dan niet eens kritisch gekeken moeten worden naar algemeen water- en bodembeleid onder uw regie?

Tot slot komt onze sector dagelijks nog wel wat handjes tekort,
En bij monde van de Sint vragen we ook hier uw support.
Robotisering zal op enig moment namelijk wel de buitenlandse arbeidskracht gaan vervangen,
Maar technisch personeel om deze Robots te onderhouden is waar we als sector op dat moment echt naar verlangen.
Daarbij komt dat tot die tijd ons product niet vanzelf bij de consument op zijn bord belandt,
Hiervoor zijn we nog steeds sterk afhankelijk van de inzet van een arbeidsmigrant.
Het is alleen niet makkelijk om deze mensen te behouden voor onze bedrijven,
Door de wet Werk en Zekerheid kunnen ze namelijk maar kort bij ons in dienst blijven,
dus als het enigszins kan, zou u op dit punt de wet nog kunnen herschrijven?

De Sint snapt dat dit verlanglijstje misschien wat rauw op uw dak valt op deze manier,
En kan zich voorstellen dat u ook nog wat aanvullende eisen heeft toevertrouwd aan papier.
Weet dat wij hier niet van terugschrikken en graag de dialoog starten met u en uw departement,
Door goed overleg tussen partijen, raken we op die manier ook wat beter aan elkaar gewend.
De BV Nederland heeft uiteindelijk belang bij een duurzame- en rendabele agrarische sector,
Want in het totale Bruto Nationaal Product zijn wij nog steeds een zeer bepalende factor.
De Sint wenst u dan ook vier groeizame jaren toe in uw nieuwe baan,
En voorziet een bloeiende sector die alle toekomstige uitdagingen met u aan het roer gaat doorstaan!

Was getekend,

De goedheiligman.

Deel op LinkedIn Deel op WhatsApp Blijf op de hoogte

Meer bQuotes