Ofwel de Hockeyclub uit Delft Zuid heeft een prachtige naam. Ik ben weliswaar geen hockeyer, maar de afkorting H.U.D.I.T.O. ofwel “Houdt Uw Doel In ’T Oog”, is mij altijd bij gebleven sinds ik op de middelbare school de naam uitgelegd kreeg en past mijn inziens in het rijtje A.G.O.V.V. (Alleen Gezamenlijk Oefenen Voert Verder), N.O.A.D. (Nooit Opgeven Altijd Doorzetten) en W.M.H.O. (Wie Moed Houdt Overwint). Gezien de mentaliteit in onze regio, zou je verwachten dat deze verenigingen allen Westlandse roots hebben, maar we moeten het helaas doen met K.M.D. (Klein Maar Dapper) en W.W.V. (Westland Wil Vooruit).

Desalniettemin is “Houdt uw doel in ’t oog” niet alleen een treffende naam voor een sportvereniging, maar ook een pakkend credo in het bedrijfsleven. Doelgericht ondernemen is namelijk niet alleen de visie uitspreken in dezelfde adem als de bedrijfsmissie, maar dit doel in alle lagen van de organisatie kenbaar maken, het pad naar realisatie uitstippelen en volgen of het doel ook daadwerkelijk binnen de gestelde tijd wordt behaald.

De vraag is in principe simpel. Waar wilt u dat uw bedrijf staat over 5 jaar? Wat wilt u bereiken en hoe ziet u dit doel bereikt worden?

Ik durf te stellen dat veel ondernemingen in onze sector worstelen met deze vraag en daarbij niet in een paar zinnen hun plan voor realisatie uit de doeken te doen, dan wel het uitvoerend middenkader deze vraag kunnen laten beantwoorden. We zijn hierin niet uniek. 93% van de managers in Nederland vindt het noodzakelijk een visie vast te leggen en 83% van de ondernemingen heeft ook daadwerkelijk een visie geformuleerd (Onderzoek: Organisatie visie in Nederland). Dat vervolgens slechts 3 op de 7 managers bekend is met de inhoud van deze visie en 53% van het ondervraagde middenkader de authenticiteit van deze visie in twijfel trekt, geeft wel aan dat formulering slechts een opstap is naar het daadwerkelijk realiseren van het organisatiedoel.

En toch, een breed gedragen visie formuleren kan weldegelijk, door in samenwerking met het kader na te denken over het organisatiedoel. Immers, zij hebben hierin ook hun inbreng te leveren en door betrokkenheid bij het proces voelen ze zich een gewaardeerd onderdeel van de onderneming en mede verantwoordelijk voor realisatie van dit doel. Bijkomend voordeel, twee weten meer dan één en visie en strategisch plan staat sneller in de steigers door samenwerking.

Uiteindelijk moet een scherp geformuleerde visie ambitieus, motiverend, maar ook onderscheidend, relevant en eenvoudig uit te leggen zijn aan alle betrokkenen, binnen en buiten de organisatie. Wil je dit echter in de praktijk brengen maar zoek je nog naar de juiste woorden, begin dan klein en stel vast waar je over 5 jaar wilt staan. Simpel, wat moet er over vijf jaar anders zijn dan vandaag en waarom? Pel hem vervolgens af, door tussenstappen te bedenken die leiden tot dit doel en denk vervolgens na wie je hierbij kan helpen om deze tussenstappen en het einddoel te realiseren?

En dan… vastleggen op schrift of in de grijze massa en iedere dag hard werken aan uitvoering ervan. Oh en natuurlijk regelmatig evalueren of datgene wat is gepasseerd heeft bijgedragen aan realisatie van dit doel. Bijsturen waar nodig en bovenal “Houdt uw doel in ’t oog”!

Deel op LinkedIn Deel op WhatsApp Blijf op de hoogte

Meer bQuotes