Tijdens de feestdagen van begin december tot aan de jaarwisseling geven we er allemaal niet zo om, veel eten en drinken, omdat het zo gezellig is en er nou eenmaal bij hoort. Maar zodra de laatste vuurpijl de lucht in is geschoten draaien we met z’n allen rigoureus om: Op nieuwjaarsdag zie je ’s morgens de echte fanatiekelingen al vroeg een rondje hardlopen, fietsen enzovoorts. De rest volgt later op de dag of de dag erna. Maar wat iedereen ook weet, is dat de ruime meerderheid weer afhaakt binnen korte tijd. Vier op de vijf Nederlanders heeft goede voornemens, hiervan houdt een kwart het nog niet eens een week vol. Uiteindelijk geeft ruim 90% van degenen met goede voornemens er de brui aan.

De Organisatie van olie-exporterende landen, kortweg OPEC, had haar goede voornemens eind september al ingezet, om deze in november te concretiseren.
Op 28 september 2016 kwam de OPEC bij elkaar met de intentie om een akkoord te bereiken over productiebeperking, om zodoende de prijs van de olie op te laten lopen. Tegen alle verwachtingen in, 19 van de 22 analisten van grote spelers verwachtten geen akkoord, heeft de OPEC die dag gezamenlijk besloten om het toenmalige productieniveau van 33,24 miljoen vaten per dag te verlagen naar een maximum van 32,50 miljoen vaten per dag; en daling van 2% . Welke hoeveelheden dit exact per land zouden moeten zijn, is op 30 november bij de volgende meeting besloten. Deze afspraken zijn toen concreet gemaakt en het akkoord over productiebeperking werd nogmaals uitgesproken en ondertekend. Analisten bleven echter sceptisch over het daadwerkelijk doorvoeren van dit akkoord en het vuurwerk dat dit zou opleveren op de markt.

In het weekend van 10 december vond er daarbij nog een bijeenkomst plaats tussen de OPEC en NON-OPEC landen, waarbij het hoofddoel zou zijn om een groter draagvlak te krijgen voor de productiebeperking. Ook hier werd een akkoord bereikt, waarbij Saoedi-Arabië heeft toegezegd de productie nog verder te verlagen dan ze op 30 november hadden afgesproken. Mede door deze berichtgeving werd het eerder bereikte akkoord behoorlijk wat serieuzer genomen, maar de vraag bleef hangen wat er daadwerkelijk gedaan zou worden aan de productie.

Nu na de jaarwisseling de rook een beetje is opgetrokken en de eerste berichten opduiken dat de OPEC actief bezig is met het verlagen van de productie, lijkt het erop dat er daadwerkelijk woord gehouden word. De prijs staat inmiddels ruim tien Dollar hoger dan op 28 september. Kortom, de OPEC houdt haar goede voornemens nu al langer vol dan de gemiddelde Nederlander, maar hoe lang dit voort blijft duren is het vraagstuk wat wij met grote interesse zullen blijven volgen.

Deel op LinkedIn Deel op WhatsApp Blijf op de hoogte

Meer bQuotes