Geen wind, maar wel regen op de wegen.

Je kunt het je wellicht niet eens meer voorstellen, maar aan het begin van afgelopen week is het toch behoorlijk koud en nat geweest. Thuis had ik zelfs wateroverlast, in Limburg zijn kassen doorzeefd met hagelstenen en er zaten zelfs dagen tussen dat de warmtevraag in de kas niet onderdeed voor dagen in de winter. Wanneer je dit vergelijkt met afgelopen weekend is dit natuurlijk een wereld van verschil. Stralend mooie dagen met weinig wind en temperaturen rond de 25 graden.

Grote verschillen zoals deze zullen we volgens de geleerden steeds vaker gaan krijgen, met daarbij ook extreme weersomstandigheden. Enorm veel regenval in korte tijd, fikse hagelbuien en harde windstoten afgewisseld met droge dagen zonder wind. Met het steeds toenemende aandeel van duurzame energie zullen we dan ook zeer waarschijnlijk te maken krijgen met meer uitschieters op de onbalans. Over het algemeen zal het energie aanbod voldoende zijn voor de energievraag, maar op dagen met weinig straling en weinig wind zullen we alle zeilen bij moeten zetten met energie producerende eenheden.

Afgelopen maandag (30 april) was hier een goed voorbeeld van. Het weer viel, zelfs vergeleken bij de slechte voorspelling, erg tegen. Er was bijzonder weinig instraling, maar daarbij was er ook bijzonder weinig wind. De temperatuur kwam ook amper in de dubbele cijfers die dag, wat betekende dat er wel heel veel gedraaid kon en ook moest worden met de WKK’s die dag. Door het zwaar tegenvallende weer was er een behoorlijk verkeerde inschatting gemaakt van de hoeveelheid stroom die benodigd was. Vanaf 9.00 uur werd er een noodoproep gedaan aan producenten om meer vermogen te leveren. Deze noodreserves waren om 11.30 uur uitgeput, waardoor netbeheerder Tennet -eigendom van het ministerie van Financiën- honderden MegaWatts extra moest inkopen vanuit het buitenland. Om 15.30 uur was het net eindelijk weer in balans.

Er werd die dag zelf een bedrijfstoestand-alarm afgegeven bij Tennet, wat betekent dat er risico’s zijn dat er afwijkingen kunnen voorkomen t.o.v. de 50Hz-frequentie welke in Europa gehandhaafd wordt. Door zeer slechte weersomstandigheden, ook voor de duurzame energie, kwam Nederland dus zelfs in de problemen om de stroomvoorziening op peil te houden.
Momenteel vindt ingrijpen op deze schaal eens per twee jaar plaats, maar wat staat ons nog te wachten op de weg naar steeds meer duurzame energiebronnen met daarbij de verwachting dat zulke slechte dagen juist vaker voor gaan komen?

Deel op LinkedIn Deel op WhatsApp Blijf op de hoogte

Meer bQuotes