Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. De markt verandert voor je ogen en de gevestigde orde heeft het moeilijk om overeind te blijven in deze veranderende tijden. Een Koninklijke status lijkt momenteel eerder een voorbode voor faillissement, dan bevestiging van een gedegen marktpositie.
Maakt de tand des tijds een onderneming blind voor verandering, denkt men op zijn/haar lauweren te kunnen rusten vanwege historisch succes? Of signaleert men wel degelijk de veranderende marktomstandigheden, maar ontbreekt het aan flexibiliteit om op tijd verandering door te voeren.
Het is een thema dat winkelketen V&D, Reisorganisatie OAD of boekhandel Polare niet meer hoeft te adresseren, maar waar Koninklijke Flora Holland of The Greenery, bedrijven dichter bij huis, nog wel een passend antwoord op moeten vinden.

U leest de eerste column van bQurius, net voordat we het vierjarig bestaan vieren. Een mijlpaal die wij opluisteren met nieuwe items voor op de website en drie wekelijks een column vanuit het perspectief van de adviseur P&O, het energiemanagementteam en de financieel adviseur. Kennis delen en samen groeien zit in het DNA van bQurius en middels deze columns willen we u prikkelen na te denken over uw bedrijfsprocessen en de strategie van uw onderneming.

De ambitie om 100 jaar te worden, is in veel jonge bedrijven aanwezig. Het is daarmee geen wetmatigheid dat ieder bedrijf ook zo oud wordt. Het voortbestaan van ‘oudjes’ als Shell, de Bijenkorf of Heijmans wordt zelden betwist, maar zowel in de olie-industrie, de detailhandel als in de bouw zijn er genoeg bedreigingen bekend om aan dit voortbestaan te twijfelen. Toch wordt bij het bepalen van de beurswaarde van deze ondernemingen uitgegaan van ‘contante’ kasstromen tot in het oneindige.
De levensduur van ondernemingen fascineert en er is dan ook veel onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor langdurig succes. Wat kenmerkt een duurzame onderneming. Zijn er gemeenschappelijke voorwaarden te signaleren, die van voorspellende waarde zijn wanneer het de levensduur van een onderneming betreft? Is het vermogen om je aan te passen aan de omgeving (en tijd) bijvoorbeeld één van deze kenmerken?

In de flexibele onderneming (Volberda, 2004) van Prof.dr. Henk W. Volberda (Hoogleraar Strategisch Management EUR) wordt de paradox van flexibiliteit, ofwel de strijd tussen verandering en stabiliteit besproken. Veranderen als organisatie vereist creativiteit, innovatie en snelheid, terwijl het bestuurbaar houden van de organisatie (stabiliteit) gedijt bij coördinatie, focus en beheersing. De kunst is het juiste evenwicht tussen beide te vinden.
In zijn opinie is een succesvolle onderneming, een onderneming die kan veranderen (flexibel), maar ook vasthoudend is (en toch efficiënt). Niet elke markt is even turbulent en dus is de vereiste mate van flexibiliteit geen vast gegeven. Wel is Volberda van mening dat, anders dan vroeger, concurreren alleen op kostenbeperking niet meer mogelijk is. De rek in efficiency is eruit en in veel gevallen voor alle partijen even groot. Daarbij verschaft sec de kwaliteit van een product of dienst zelden nog voldoende onderscheidend vermogen om relaties duurzaam te binden. Een product of dienst moet vandaag van bepalende waarde zijn voor afnemer en misschien morgen al anders van aard of samenstelling om deze klant te kunnen binden.

En nu? Wat kan ik hier als tuinbouwbedrijf mee? Zoals gezegd is een efficiënte operatie een voorwaarde voor overleven in onze sector en slechts in uitzonderlijke gevallen van onderscheidende waarde ten opzichte van concurrenten. Het flexibel inrichten van de organisatie en bedrijfsprocessen kan wel resulteren in een concurrentievoordeel.
De capaciteit van het productieapparaat mag niet de beperkende factor zijn bij het verkopen van je product, net als dat de beschikbaarheid van arbeid dit niet mag zijn. Op energiegebied geeft een combinatie van warmte- en stroombronnen meer flexibiliteit, zonder dat dit ten koste gaat van efficiency. Idem voor die één of twee veel voorkomende storingen binnen je bedrijf. Het beknot de slagvaardigheid van je onderneming, alleen al door de tijd die het kost om de storing elke keer op te lossen. Je merkt dus dat flexibiliteit en efficiency elkaar niet direct bijten en dat flexibiliteit niet altijd gepaard gaat met grote investeringen. Het moet echter wel onderdeel zijn van je agenda, wil je de revenuen ervan duurzaam benutten.

Binnen de economie is er overigens nog wel een strijd tussen de dromers (Strategen) en de denkers (Financiën). Althans, zo adresseert Financiën de groep Strategen. In hun ogen is de belangrijkste, maar veelal onbesproken pijler van een flexibele onderneming, het hebben- en houden van financiële armslag. Strategie is namelijk een heel dankbaar thema om je mee bezig te houden, maar je moet wel de munten hebben om er in te kunnen investeren!

Deel op LinkedIn Deel op WhatsApp Blijf op de hoogte

Meer bQuotes