We zijn de laatste dagen van 2017 aan het aftellen, en dat betekent dat ook wij het jaar gaan afsluiten. Het was voor ons een succesvol jaar wat we graag willen voortzetten naar het volgende jaar. In gepaste bQuote stijl blikken wij terug op het afgelopen jaar en kijken alvast voorzichtig naar de toekomst.
Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling toe en een mooi en succesvol 2018! Ga uitdagingen niet uit de weg, grijp ze aan als nieuwe kansen! Embrace change!

Financiën – Sjors
De rente en de beurs lijken niet veel veranderd. Pas met het aantreden van Rutte 3 lijkt er wat beweging te komen, maar wat er in Duitsland voor regering komt, zal echt bepalend zijn voor de koers van onze economie. Deze link leggen niet veel mensen en laat zien dat de wereld complexer is dan we soms vermoeden. Ook de verschillen tussen bedrijven worden groter door de toegenomen complexiteit. Keuzes maken en handhaven, alsmede delegeren en specialiseren zijn cruciaal om het hoofd te bieden aan deze ontwikkeling. Laat je dus in het nieuwe jaar bijstaan waar nodig en draag over, datgene wat een medewerker net zo goed kan en je zult zien dat je in 2018 meer tijd hebt om te werken aan een goed resultaat!

P&O – Lisette
Hoe was het jaar 2017 in P&O land? De arbeidsmarkt trekt weer aan, er is wat te kiezen voor de werknemer en het is belangrijk om na te denken wat je wilt! Ook wij zien dit en voor ons is de conclusie dat je een aantrekkelijke werkgever moet zijn en nog belangrijker moet blijven. Alles draait om aandacht en het begint al bij de sollicitatie, passen wij bij elkaar? Wat kun je ons bieden en wat kunnen wij je bieden? Ze zeggen niet voor niets een goed begin is het halve werk.

Kwaliteit – Hidde
Het jaar zit er alweer bijna op. We hebben afgelopen jaar weer veel van elkaar geleerd, er is een nieuwe opzet van overlegmomenten en er zijn wekelijkse bedrijfsbezoeken bij onze tomatentelers. Kwalitatief hebben we stappen gemaakt. Komend jaar gaan we dit kwaliteitsniveau behouden, zo niet verder omhoog werken, met uiteraard een acceptabele kostprijs. We staan dus voor een hele uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit samen kunnen realiseren. De nieuwe teelt staat er zo goed als in, eerst waren de belichte kassen aan de beurt en deze week & begin januari de onbelichte kassen. De teeltwissel is altijd een hectische periode, maar geeft voor iedereen een nieuwe start van het jaar!

Energie – Randy
De wereld van energie is altijd in beweging, dus ook dit jaar. In 2017 heeft dit volgende bewegingen opgeleverd.
• In de zoektocht naar duurzame energie lijkt geothermie echt zijn doorbraak te hebben gevonden; er worden veel projecten opgestart of onderzocht.
• Door toename van wind- en zonne energie lijkt leveringsflexibiliteit meer beloond te worden. Dit zien we aan de verbeterde wkk-sparkspread, waar we de stijgende lijn van 2016 doorgezet zagen worden; momenteel zitten we weer op een nieuw hoogtepunt. Goed nieuws voor de wkk-markt dus.
• Nieuws over productiebeperkingen van OPEC beheersen de oliemarkt met name.
Ons energieteam was ook in beweging het afgelopen jaar.
Tegenover het vertrek van Pieter en Carl stond namelijk de komst van Sam en Wilfried. Hiermee verwachten wij een stabiele basis te hebben voor wat betreft aansturing, analysering en rapportering. Verder krijgen wij vast weer met uitdagende ideeën te maken en kunnen wij onze klanten ook uitdagen om anders te denken, om klaar te zijn voor de nabije en verre toekomst.

Marketing – Maxime
Gewoon eens iets voorstellen waar voorheen nog niet over na was gedacht, het heeft het afgelopen jaar meerdere malen een mooie uitkomst gekregen. Op het gebied van marketing is prettig dat collega’s gemakkelijk mee kunnen denken binnen een startend project. Enthousiasme is altijd van belang. Afgelopen jaar hebben we een goede basis kunnen leggen voor een aantal van onze klanten. Zo zijn er veranderingen te zien binnen huisstijlen, maar ook op Social media.
Voor volgend jaar leggen we onze focus op een ander gebied van marketing. Via onze bQuotes houd ik u graag op de hoogte van deze ontwikkelingen. Voor nu sluit ik af met het gezegde ‘’Trek de stoute schoenen eens aan!’’, u zult versteld staan van de uitkomst.

Proost, op een creatief 2018!

Deel op LinkedIn Deel op WhatsApp Blijf op de hoogte

Meer bQuotes